laitimes

Indonesia Badminton Open (6.13-18) Women's Doubles First Round Civil War First Round Pick: Men's Singles: 4 participants 1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong 2, Li Shifeng ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhuo

author๏ผšFans who know a little bit about the law

Indonesia Open (6.13-18)

Women's doubles first round of civil war

National Badminton First Round Pick:

Men's singles: 4 participants

1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong

2, Li Shifeng VS Li Zhuoyao ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ

3, Lu Guangzu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Srikanth

4, Weng Hongyang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Anselong

Women's singles: 5 participants

1, Chen Yufei ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Renping Laiyue

2, He Bingjiao ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Bai Yupo

3, Wang Zhiyi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Neville

4, Han Yue ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Dai Ziying

5, Zhang Yiman ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Akane Yamaguchi

Men's Doubles: 4 groups competed

1. Liu Yuchen/Ou Weiyi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Astrup/Rasmussen

2, Leung Wai Keng/Wang Chang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Ramsforth / Seider

3, He Jiting/Zhou Haodong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Covey/Rabar

4, Ren Xiangyu/Tan Qiang ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhehui/Yang Boxuan

Women's doubles: 3 groups competed

1, Chen Qingchen/Jia Yifan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Wenmei/Liu Xuanxuan ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ

2, Zhang Shuxian/Zheng Yu ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Lambert/Tran

Mixed doubles: 3 groups participated

1, Zheng Siwei/Huang Yaqiong ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Ramsfors/Isabel

2, Feng Yanzhe/Huang Dongping ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Xu Yongkai/Chen Weihan

3, Jiang Zhenbang/Wei Yaxin ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Yuki Kaneko/Misaki Matsutomo

Indonesia Badminton Open (6.13-18) Women's Doubles First Round Civil War First Round Pick: Men's Singles: 4 participants 1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong 2, Li Shifeng ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhuo
Indonesia Badminton Open (6.13-18) Women's Doubles First Round Civil War First Round Pick: Men's Singles: 4 participants 1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong 2, Li Shifeng ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhuo
Indonesia Badminton Open (6.13-18) Women's Doubles First Round Civil War First Round Pick: Men's Singles: 4 participants 1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong 2, Li Shifeng ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhuo
Indonesia Badminton Open (6.13-18) Women's Doubles First Round Civil War First Round Pick: Men's Singles: 4 participants 1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong 2, Li Shifeng ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhuo
Indonesia Badminton Open (6.13-18) Women's Doubles First Round Civil War First Round Pick: Men's Singles: 4 participants 1, Shi Yuqi ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Huang Zhiyong 2, Li Shifeng ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณVS Li Zhuo

Read on