laitimes

Doha Challenge Men's Singles Second Round: Xiang Peng, Yuan Licen, Lin Shidong or Fierce Fight! Zhou Qihao is expected to go to the next city ~ January 19, Doha men's singles 1/8 final against the picture - 1/4

author:Fishing Ping-Pong

Doha Challenge Men's Singles Second Round: Xiang Peng, Yuan Licen, Lin Shidong or Vicious Battle! Zhou Qihao is expected to go to the next city~

On January 19, Doha men's singles 1/8 final against the picture -

Zone 1/4: Calderano (Brazil) vs Gardós (Austria);

Yuan Licen (CHN) vs Puka (Croatia)

Zone 2/4: Achanta (India) vs Xiang Peng (CHN);

Lubomir (Czech Republic) vs Lee Sang-so (South Korea)

Zone 3/4:

Jang Woo-jin (South Korea) vs Pistoj (Slovakia);

Walter (Germany) vs Lim Jong-hoon (South Korea)

Zone 4/4:

Zhao Shengmin (South Korea) vs Lin Shidong (CHN);

Zhou Qihao (CHN) vs Freitas (Portugal)

Doha Challenge Men's Singles Second Round: Xiang Peng, Yuan Licen, Lin Shidong or Fierce Fight! Zhou Qihao is expected to go to the next city ~ January 19, Doha men's singles 1/8 final against the picture - 1/4
Doha Challenge Men's Singles Second Round: Xiang Peng, Yuan Licen, Lin Shidong or Fierce Fight! Zhou Qihao is expected to go to the next city ~ January 19, Doha men's singles 1/8 final against the picture - 1/4
Doha Challenge Men's Singles Second Round: Xiang Peng, Yuan Licen, Lin Shidong or Fierce Fight! Zhou Qihao is expected to go to the next city ~ January 19, Doha men's singles 1/8 final against the picture - 1/4

Read on