laitimes

ITTF 45th week world rankings! Hugo Super Liang Jingkun, Moregaude, Yang Xiaoxin rose three ~ # Table Tennis ## Headline Table Tennis # # National Table Tennis Chong # Just Finished WTT Si

author:Elite table tennis

ITTF 45th week world rankings! Hugo surpassed Liang Jingkun, Moregaard, and Yang Xiaoxin rose three ~

#Table Tennis# #Headline Ping Pong# #National Ping Chong Chong #

In the just-concluded WTT Slovenia Regular Challenge, the winners of the championship Daiden Shinotsuka and Shin Yubin each scored 400 points, and due to their low original ranking, they could not enter the world's top 20 this week.

Men's singles runner-up Darko scored 280 points, but the gap between him and No. 9 Ochalov is still 10th this week. Women's singles runner-up Yang Xiaoxin surpassed Mitheim, Polkanova and Diaz to reach 11th in the world in the latest ranking.

Men's Singles:

1. Fan Zhendong 7865

2. Malone 4400

3. Wang Chuqin 4325

4. Zhang Benzhihe 4085

5. Calderano 3395

6. Moregaard 3345

7. Liang Jingkun 2985

8. Lin Yunru 2730

9. Ocharov 2610

10. Darko 2435

11. Qiu Dang 2140

12. Pol 1890

13. Lin Gaoyuan 1845

14. Francesca 1780

15. Aruna 1745

16. Chuang Zhiyuan 1495

17. Zhang Yuzhen 1245

18. Karlsson 1230

Women's Singles:

1. Sun Yingsha 8270

2. Chen Meng 6715

3. Wang Manyu 5250

4. Wang Yidi 4850

5. Miji Ito 3150

6. Hina Hayada 3005

7. Chen Xingtong 2000

8. Yoshio Ishikawa 1695

9. Du Kaixian 1680

10. Han Ying 1670

11. Yang Xiaoxin 1610

12. Diaz 1550

13. Polkanova 1465

14. Mittheim 1375

15. Miyu Kihara 1355

16. Tian Zhixi 1255

ITTF 45th week world rankings! Hugo Super Liang Jingkun, Moregaude, Yang Xiaoxin rose three ~ # Table Tennis ## Headline Table Tennis # # National Table Tennis Chong # Just Finished WTT Si
ITTF 45th week world rankings! Hugo Super Liang Jingkun, Moregaude, Yang Xiaoxin rose three ~ # Table Tennis ## Headline Table Tennis # # National Table Tennis Chong # Just Finished WTT Si
ITTF 45th week world rankings! Hugo Super Liang Jingkun, Moregaude, Yang Xiaoxin rose three ~ # Table Tennis ## Headline Table Tennis # # National Table Tennis Chong # Just Finished WTT Si
ITTF 45th week world rankings! Hugo Super Liang Jingkun, Moregaude, Yang Xiaoxin rose three ~ # Table Tennis ## Headline Table Tennis # # National Table Tennis Chong # Just Finished WTT Si
ITTF 45th week world rankings! Hugo Super Liang Jingkun, Moregaude, Yang Xiaoxin rose three ~ # Table Tennis ## Headline Table Tennis # # National Table Tennis Chong # Just Finished WTT Si

Read on